A+ A A-

Magazyn to jednostka funkcjonalno-organizacyjna przeznaczona do magazynowania dóbr materialnych (zapasów) w wyodrębnionej przestrzeni budowli magazynowej według ustalonej technologii, wyposażona w odpowiednie urządzenia i środki techniczne, zarządzana i obsługiwana przez zespół ludzi. Najważniejszą funkcją magazynu jest utrzymanie i obsługa zapasów w celu zapewnienia ich dostępności wszystkim uprawnionym uczestnikom procesu logistycznego. Wymaga to zapewnienia odpowiedniej powierzchni magazynowej wraz z jej wyposażeniem i infrastrukturą.

Regały magazynowe zajmują czołowe miejsce w wyposażeniu magazynów w urządzenia do składowania. Mogą to być regały nieruchome, regały przepływowe (przelotowe), regały okrężne i regały przesuwne. W zależności od ich wysokości dzielą się one na: średnie (do 7m wys.) i wysokie (powyżej 7m). Wysokie regały montowane są jako nieruchome. Do składowania ładunków uformowanych w spaletyzowane jednostki ładunkowe stosowane są regały paletowe. Mogą one występować jako regały nieruchome oraz regały przesuwne.

Regały przesuwne - posiadają tę zaletę, że ich ruch roboczy może być zorganizowany równolegle do płaszczyzny załadowania, bądź prostopadle do niej. Poza tym, takie regały posiadają korzystny stosunek powierzchni składowej do użytkowej, ponieważ mogą zostać zsunięte podczas składowania. Regały przesuwne są stosowane również do składowania materiałów dłużycowych. Konstrukcja regału jest dostosowana do różnych obciążeń, kształtu pomieszczeń, kształtu materiału oraz sposobu jego układania na półkach.

Regały przepływowe - wypełniają 3 zasadnicze zadania:
zwiększają wykorzystanie powierzchni magazynu
ograniczają przewozy ładunków wewnątrz magazynu
zapewniają właściwą rotację zapasów w magazynie
Regały przepływowe można stosować w magazynach o ograniczonym asortymencie, ponieważ na każdym torze może znajdować się tylko l rodzaj towaru. Regały przepływowe z napędem, ustawione w sposób zwarty (zblokowany) likwidują drogi komunikacyjne, które są niezbędne przy innym wyposażeniu magazynów. Regały przepływowe w połączeniu z innymi urządzeniami przeładunkowymi, np. przenośnikami oraz urządzeniami sterującymi, umożliwiają wprowadzenie automatyzacji procesu magazynowego i sterowania ruchem przesyłek z pulpitu sterowniczego za pomocą kart perforowanych.

Wymienione rodzaje i typy regałów magazynowych mogą spełniać następujące funkcje:
upraszczać procesy magazynowe
rzyspieszać procesy magazynowe i zwiększać ich stopień zmechanizowania i zautomatyzowania
zmniejszać przestrzeń zajętą, niezbędną do wykonywania robot ładunkowych i składowania (rusztowania okrężne)
zwiększać wykorzystania powierzchni składowej (rusztowania przesuwne)

Regały magazynowe

Magazyn to jednostka funkcjonalno-organizacyjna przeznaczona do magazynowania dóbr materialnych (zapasów) w wyodrębnionej przestrzeni budowli magazynowej według ustalonej technologii, wyposażona w odpowiednie urządzenia i środki techniczne, zarządzana i obsługiwana przez zespół ludzi. Najważniejszą funkcją magazynu jest utrzymanie i obsługa zapasów w celu zapewnienia ich dostępności wszystkim uprawnionym uczestnikom procesu logistycznego.

Czytaj więcej...

Multiservice biuro

google maps icon ul. Hetmańska 3/3

35-045 Rzeszów

tel. +48 17 859 34 11 

Multiservice magazyn

google maps icon Rudna Mała 49b

36-060  Głogów Małopolski

 

Design by Studio Nexim © 2012 Multiservice