A+ A A-

drivein

Wjezdne regały paletowe Drive-in zapewniają maksymalne wykorzystanie istniejącej powierzchni magazynu dzięki temu, że wózek widłowy wjeżdża do wnętrza regału, w ten sposób redukuje ilość korytarzy roboczych.

System regałów typu Drive-In przeznaczony jest do składowania dużej ilości towarów jednorodnych na paletach Wielopoziomowa zabudowa regałów w zblokowanych tunelach umożliwia osiągnąć wysoki współczynnik wykorzystania kubatury magazynu.

 

Obsługa regałów odbywa się zgodnie z zasadą LIFO – ostatnie weszło, pierwsze wyszło.

Regały magazynowe

Magazyn to jednostka funkcjonalno-organizacyjna przeznaczona do magazynowania dóbr materialnych (zapasów) w wyodrębnionej przestrzeni budowli magazynowej według ustalonej technologii, wyposażona w odpowiednie urządzenia i środki techniczne, zarządzana i obsługiwana przez zespół ludzi. Najważniejszą funkcją magazynu jest utrzymanie i obsługa zapasów w celu zapewnienia ich dostępności wszystkim uprawnionym uczestnikom procesu logistycznego.

Czytaj więcej...

Multiservice biuro

google maps icon ul. Hetmańska 3/3

35-045 Rzeszów

tel. +48 17 859 34 11 

Multiservice magazyn

google maps icon Rudna Mała 49b

36-060  Głogów Małopolski

 

Design by Studio Nexim © 2012 Multiservice